За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 30.05.2017 г. от 14.05 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно утвърждаване на цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на "Солвей Соди" АД

30.05.2017 г.PDF документ 700.47KB Доклад относно утвърждаване на цена на топлинна енергия с топлоносител водна пара и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на "Солвей Соди" АД