За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 30.05.2017 г. от 14.05 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Одобряване на бизнес план на "Солвей Соди" АД, гр. Девня за периода 2017-2021 г.

30.05.2017 г.PDF документ 1.06MB Доклад относно: Одобряване на бизнес план на "Солвей Соди" АД, гр. Девня за периода 2017-2021 г.