За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 30.05.2017 г. от 14.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Заявление от "Девен" АД за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант и прекратяване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

30.05.2017 г.PDF документ 537.87KB Доклад относно: Заявление от "Девен" АД за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант и прекратяване на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия