За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 16.05.2017 г. от 09.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра и за утвърждаване и одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра.

16.05.2017 г.

На 16.05.2017 г. от 09.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра и за утвърждаване и одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра.

PDF документ 906.5KB Доклад относно заявление с вх. № В-17-32-6 от 01.07.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-32-6 от 07.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-32-5 от 02.05.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-32-7 от 01.07.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-32-11 от 08.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-32-5 от 02.05.2017 г.
PDF документ 293.92KB Проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра и за утвърждаване и одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Силистра.