За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 16.05.2017 г. от 09.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Пловдив и за утвърждаване и одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Пловдив.

16.05.2017 г.

На 16.05.2017 г. от 09.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Пловдив и за утвърждаване и одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Пловдив.

PDF документ 949.03KB Доклад относно заявление с вх. № В-17-17-11 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Пловдив като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-17-11 от 24.08.2016 г., заявление с вх. № В-17-17-20 от 16.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-17-20 от 21.02.2017 г. и заявление с вх. № В-17-17-20 от 28.04.2017 г., и заявление с вх. № В-17-17-12 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-17-12 от 14.09.2016 г., заявление с вх. № В-17-17-19 от 16.12.2016 г., заявление с вх. № В-17-17-4 от 21.02.2017 г. и заявление с вх. № В-17-17-6 от 28.04.2017 г.
PDF документ 299.09KB Проект на решение за одобряване на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Пловдив и за утвърждаване и одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация” EООД, гр. Пловдив.