За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 17.05.2017 г. от 10.10 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-12 от 24.03.2017 г., подадено от "Джи Ви Ай" ООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"

17.05.2017 г.PDF документ 670.58KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-12 от 24.03.2017 г., подадено от "Джи Ви Ай" ООД за изменение и допълнение на лицензия № Л-356-15 от 09.05.2011 г., издадена за дейността "търговия с електрическа енергия", с включване на права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"