За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 17.05.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-11 от 23.03.2017 г. на "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана група"

17.05.2017 г.PDF документ 596.4KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-11 от 23.03.2017 г. на "ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп" ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-264-15 от 14.04.2008 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група" и "координатор на комбинирана група"