За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 27.04.2017 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно определяне на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на "Оранжерии – Петров дол" ООД

27.04.2017 г.PDF документ 317.83KB Проект на решение относно определяне на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на "Оранжерии – Петров дол" ООД