За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 11.04.2017 г. от 10.15ч в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД и за утвърждаване и одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД

11.04.2017 г.PDF документ 331.02KB Проект на решение за одобряване на бизнес плана Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД и за утвърждаване и одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД
PDF документ 970.25KB Доклад относно заявление с вх. № В-17-30-12 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация - Варна” ООД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-30-12 от 14.09.2016 г.,заявление с вх. № В-17-30-18 от 20.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-30-12 от 10.03.2017 г. ; и заявление с вх. № В-17-30-11 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-30-12 от 14.09.2016 г. и заявление с вх. № В-17-30-17 от 20.12.2016 г.