За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 28.03.2017 г. (вторник) от 14.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-15-20-12 от 10.03.2017 г., подадено от "Булгаргаз" ЕАД, за утвърждаване на цени за II тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

28.03.2017 г.PDF документ 485.62KB Доклад по заявление с вх. № Е-15-20-12 от 10.03.2017 г., подадено от "Булгаргаз" ЕАД, за утвърждаване на цени за II тримесечие на 2017 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа