За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 23.03.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-56 от 16.10.2013 г. на „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група

23.03.2017 г.PDF документ 306.86KB Доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-56 от 16.10.2013 г. на „ЕНЕРДЖИ ПАУЪР“ ООД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група