За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 29.03.2017 г. (сряда) от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Ал. Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявления от "Овергаз Мрежи” АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на лицензираните територии на: Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище, "Изток", "Запад", "Север" и "Юг" за периода 2017-2019 г.

29.03.2017 г.PDF документ 1.19MB Доклад по заявления от "Овергаз Мрежи” АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на лицензираните територии на: Столична община (в т.ч. СОР Банкя) и община Божурище, "Изток", "Запад", "Север" и "Юг" за периода 2017-2019 г.