За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 28.03.2017 г. от 10.15ч в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян и за утвърждаване и одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян

28.03.2017 г.PDF документ 1.48MB Доклад
PDF документ 623.41KB Проект на решение