За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 28.03.2017 г. от 10.00ч в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-20-9 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-20-9 от 18.07.2016 г., заявление с вх. № В-17-20-9 от 16.09.2016 г., заявление с вх. № В-17-20-9 от 29.11.2016 г. и заявление с вх. № В-17-20-9 от 25.01.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-20-10 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-20-11 от 16.09.2016 г.,заявление с вх. № В-17-20-10 от 06.12.2016 г. и заявление с вх. № В-17-20-10 от 25.01.2017 г.

28.03.2017 г.PDF документ 1.48MB Доклад
PDF документ 623.41KB Проект на решение