За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 09.03.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от 16.12.2016 г. на „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.

09.03.2017 г.PDF документ 304.95KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-66 от 16.12.2016 г. на „Балтик Енерджи Партнърс“ ОЮ за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“.