За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 09.03.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-58 от 22.11.2016 г. на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-474-15 от 21.06.2016 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

09.03.2017 г.PDF документ 310.69KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-58 от 22.11.2016 г. на „АГОРА ЕНЕРДЖИ“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-474-15 от 21.06.2016 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.