За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 23.02.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно: Заявление на „Топлофикация - Габрово” ЕАД за изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

23.02.2017 г.PDF документ 310.62KB Доклад относно: Заявление на „Топлофикация - Габрово” ЕАД за изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия