За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 16.02.2017 г. (четвъртък) от 11 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение по заявление с вх. № Е-15-45-1 от 26.01.2017 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД за утвърждаване на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране.

16.02.2017 г.PDF документ 315.64KB Проект на решение по заявление с вх. № Е-15-45-1 от 26.01.2017 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД за утвърждаване на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране.