За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 03.02.2017 г. от 10.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за одобряване на бизнес плана на "Софийска вода" АД и за утвърждаване и одобряване цени на водоснабдителните и канализационните услуги на "Софийска вода" АД

03.02.2017 г.PDF документ 2.01MB Доклад
PDF документ 820.94KB Проект на решение