За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 03.02.2017 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и проект на решение относно заявление с вх. № В-17-44-25 от 30.06.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на "Софийска вода" АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявления от 08.08.2016 г., 07.09.2016 г., 30.11.2016 г. и 04.01.2017 г.; и заявление с вх. № В-17-44-26 от 30.06.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на "Софийска вода" АД, изменено със заявления с вх. № В-17-44-47 от 09.12.2016 г. и № В-17-44-4 от 12.01.2017 г.

03.02.2017 г.PDF документ 2.01MB Доклад
PDF документ 820.94KB Проект на решение