За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 24.01.2017 г. от 10.00ч в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № В-17-80-1/02.09.2016 г. за утвърждаване цени на водоснабдителните услуги на „ЛА-РОЗ 4” ЕООД, гр. Нови Пазар

24.01.2017 г.PDF документ 262.19KB Доклад относно заявление с вх. № В-17-80-1/02.09.2016 г. за утвърждаване цени на водоснабдителните услуги на „ЛА-РОЗ 4” ЕООД, гр. Нови Пазар