За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 11.01.2017 г. от 10.20 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад, относно заявление с вх. № Е-14-49-22 от 31.10.2016 г. за одобряване на актуализиран бизнес план на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, гр. Пловдив за периода 2015 г. – 2019 г.

11.01.2017 г.PDF документ 936.1KB Доклад, относно заявление с вх. № Е-14-49-22 от 31.10.2016 г. за одобряване на актуализиран бизнес план на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, гр. Пловдив за периода 2015 г. – 2019 г.