За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 11.01.2017 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-43 от 20.08.2014 г. от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД за изменение и продължаване на срока на лицензия за производство на топлинна енергия

11.01.2017 г.PDF документ 373.63KB Доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-43 от 20.08.2014 г. от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД за изменение и продължаване на срока на лицензия за производство на топлинна енергия