За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 11.01.2017 г. от 10.20 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад, относно заявление с вх. № Е-12-00-309 от 26.09.2016 г. за утвърждаване на цена на топлинна енергия на „Коген Загоре” ЕООД.

11.01.2017 г.PDF документ 388.73KB Доклад, относно заявление с вх. № Е-12-00-309 от 26.09.2016 г. за утвърждаване на цена на топлинна енергия на „Коген Загоре” ЕООД.