За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 11.01.2017 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-44 от 26.09.2016 г. от „Коген Загоре“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.

11.01.2017 г.PDF документ 611.06KB Доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-Л-44 от 26.09.2016 г. от „Коген Загоре“ ЕООД за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.