За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 27.12.2016 г. (вторник) от 10.30 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-15-20-58 от 09.12.2016 г. за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за I тримесечие на 2017 г., и заявления с вх. № Е-15-20-44 от 18.10.2016 г., с вх. № Е-15-20-53 от 22.11.2016 г. и с вх. № Е-15-20-57 от 09.12.2016 г. за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото през 2016 г., подадени от "Булгаргаз" ЕАД

27.12.2016 г.PDF документ 632.08KB Доклад по заявление с вх. № Е-15-20-58 от 09.12.2016 г. за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за I тримесечие на 2017 г., и заявления с вх. № Е-15-20-44 от 18.10.2016 г., с вх. № Е-15-20-53 от 22.11.2016 г. и с вх. № Е-15-20-57 от 09.12.2016 г. за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото през 2016 г., подадени от "Булгаргаз" ЕАД