За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 13.12.2016 г. от 10.30 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-14-74-3 от 03.10.2016 г. на „Оранжерии - Петров дол” ООД за утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство.

13.12.2016 г.PDF документ 671.97KB Доклад по заявление с вх. № Е-14-74-3 от 03.10.2016 г. на „Оранжерии - Петров дол” ООД за утвърждаване на преференциална цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство