За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 13.12.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по zаявление с вх. № Е-ЗЛР-И-57 от 07.11.2016 г. на „ЕЛПАУЪР“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-314-15 от 07.12.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“

13.12.2016 г.PDF документ 495.86KB Доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-57 от 07.11.2016 г. на „ЕЛПАУЪР“ ООД за изменение/допълнение на лицензия № Л-314-15 от 07.12.2009 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“