За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 13.12.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-88 от 08.12.2015 г. на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-216-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“

13.12.2016 г.PDF документ 484.91KB Доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-88 от 08.12.2015 г. на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-216-15 от 18.12.2006 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“