За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 13.12.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-51 от 11.10.2016 г. на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД за допълнение на лицензия № Л-453-15 от 15.12.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“

13.12.2016 г.PDF документ 483.78KB Доклад по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-51 от 11.10.2016 г. на „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД за допълнение на лицензия № Л-453-15 от 15.12.2015 г., издадена за дейността „търговия с електрическа енергия“, с включване на права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“