За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 07.12.2016 г. от 10.10 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение по заявление от "Ситигаз България" ЕАД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Габрово за периода 2017-2021 г.

07.12.2016 г.PDF документ 404.55KB Проект на решение по заявление от "Ситигаз България" ЕАД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Габрово за периода 2017-2021 г.