За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 09.11.2016 г. от 10.30 ч. в сградата на КВЕР, бул. „Княз Дондуков” № 8-10, ет. 4, в зала № 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-24 от 03.05.2016 г. от „ТЕЦ Варна“ ЕАД за изменение на лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“

09.11.2016 г.PDF документ 400.96KB Доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-24 от 03.05.2016 г. от „ТЕЦ Варна“ ЕАД за изменение на лицензия № Л-086-01 от 21.02.2001 г. за дейността „производство на електрическа енергия“