За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 12.10.2016 г. от 10.40 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-39 от 07.07.2016 г. на „Меркурия Енерджи Юръп Трейдинг Лимитид“ за прекратяване на лицензия № Л-345-15 от 06.12.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.

12.10.2016 г.PDF документ 254.92KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-39 от 07.07.2016 г. на „Меркурия Енерджи Юръп Трейдинг Лимитид“ за прекратяване на лицензия № Л-345-15 от 06.12.2010 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“.