За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 12.10.2016 г. от 10.40 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-38 от 06.07.2016 г. на „ТИНМАР-ИНД“ СА за прекратяване на лицензия № Л-305-15 от 31.08.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“

12.10.2016 г.PDF документ 255.9KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПР-38 от 06.07.2016 г. на „ТИНМАР-ИНД“ СА за прекратяване на лицензия № Л-305-15 от 31.08.2009 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“