За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 12.10.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № В-17-75-5/26.08.2016 г. и допълнено с вх. № В-17-75-5/30.08.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Верила Сървис” АД

12.10.2016 г.PDF документ 315.68KB Доклад относно заявление с вх. № В-17-75-5/26.08.2016 г. и допълнено с вх. № В-17-75-5/30.08.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Верила Сървис” АД