За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 12.10.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх.№ В-17-24-12/31.08.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик

12.10.2016 г.PDF документ 315.41KB Доклад относно заявление с вх.№ В-17-24-12/31.08.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик