За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 27.09.2016 г. (вторник) от 13 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-15-20-37 от 10.09.2016 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цени за IV тримесечие на 2016 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

27.09.2016 г.PDF документ 278.97KB Доклад по заявление с вх. № Е-15-20-37 от 10.09.2016 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД, за утвърждаване на цени за IV тримесечие на 2016 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.