За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 08.09.2016 г. от 10.30 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление от „Костинбродгаз” ООД, за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” по групи потребители, и пределни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа по групи потребители за територията на община Костинброд за регулаторен период от 2016 г. до 2020 г.

08.09.2016 г.PDF документ 472.99KB Доклад по заявление от „Костинбродгаз” ООД, за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” по групи потребители, и пределни цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа по групи потребители за територията на община Костинброд за регулаторен период от 2016 г. до 2020 г.