За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 08.09.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-30 от 31.05.2016 г. на "Национална електрическа компания" ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"

08.09.2016 г.PDF документ 405.22KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-30 от 31.05.2016 г. на "Национална електрическа компания" ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-230-15 от 04.06.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия", с включени права и задължения на "координатор на стандартна балансираща група"