За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 08.09.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-37 от 30.06.2016 г. на "АКСПО БЪЛГАРИЯ" ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"

08.09.2016 г.PDF документ 423.89KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-37 от 30.06.2016 г. на "АКСПО БЪЛГАРИЯ" ЕАД за продължаване срока на лицензия № Л-236-15 от 23.07.2007 г. за дейността "търговия с електрическа енергия"