За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 08.09.2016 г. от 10.30 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-14-74-4 от 20.07.2016 г. от "Топлофикация Петрич" ЕАД за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство

08.09.2016 г.PDF документ 377.81KB Доклад относно заявление с вх. № E-14-74-4 от 20.07.2016 г. от "Топлофикация Петрич" ЕАД за утвърждаване на пределна цена на топлинната енергия и определяне на преференциална цена на електрическа енергия от комбинирано производство