За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 18.08.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-51 от 01.10.2014 г., подадено от „И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО (EDS International SK s.r.o.) за издаване на лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“.

18.08.2016 г.PDF документ 315.97KB Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-51 от 01.10.2014 г., подадено от „И Ди Ес Интернешънъл Ес Ка“ СРО (EDS International SK s.r.o.) за издаване на лицензия за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“.