За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 21.07.2016 г. от 10.15 ч. в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-14 от 04.04.2016 г. от "Калиакра Уинд Пауър" АД за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа енергия

21.07.2016 г.PDF документ 324.92KB Доклад относно заявление с вх. № E-ЗЛР-ПД-14 от 04.04.2016 г. от "Калиакра Уинд Пауър" АД за продължаване срока на лицензия за производство на електрическа енергия