За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 21.07.2016 г. от 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-15-45-26 от 27.04.2016 г. от "Булгартрансгаз" ЕАД за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите за периода 2016-2025 г.

21.07.2016 г.PDF документ 847.74KB Доклад по заявление с вх. № Е-15-45-26 от 27.04.2016 г. от "Булгартрансгаз" ЕАД за одобряване на Десетгодишен план за развитие на мрежите за периода 2016-2025 г.
PDF документ 3.1MB Десет годишен план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз" ЕАД за периода 2016–2025 г.