За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 12.07.2016 г. от 10.00 ч в сградата на КЕВР на бул. "Княз Дондуков" 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание относно утвърждаване на цени на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД за услугата "Проучване на условията за присъединяване на обекти на клиенти и обекти на производители на електрическа енергия към електропреносната мрежа"

12.07.2016 г.PDF документ 734.83KB Цени на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД за услугата "Проучване на условията за присъединяване на обекти на клиенти и обекти на производители на електрическа енергия към електропреносната мрежа"