За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 13.07.2016 г. от 10.30ч в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе обществено обсъждане на проект на решение за утвърждаване на цени на нова услуга пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград

13.07.2016 г.PDF документ 226.4KB Проект на решение за утвърждаване на цени на нова услуга пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград