За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 13.07.2016 г. от 10.00ч в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх. № В-17-04-6/07.04.2016 г., коригирано с вх № В-17-04-6/20.04.2016 г. и вх № В-17-04-13/13.06.2016 г. за утвърждаване на цени на нова услуга пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград

13.07.2016 г.PDF документ 398.23KB Доклад относно заявление с вх. № В-17-04-6/07.04.2016 г., коригирано с вх № В-17-04-6/20.04.2016 г. и вх № В-17-04-13/13.06.2016 г. за утвърждаване на цени на нова услуга пречистване на отпадъчните води на „Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград