За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 13.07.2016 г. от 10.00ч в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков“ 8-10, ет.4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление с вх В-17-21-9/28.06.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД гр. Видин

13.07.2016 г.PDF документ 319.78KB Доклад относно заявление с вх В-17-21-9/28.06.2016 г. за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД гр. Видин