За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 28.06.2016 г. от 10.30 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Дондуков” № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление с вх. № Е-15-45-36 от 21.06.2016 г., подадено от „Булгартрансгаз” ЕАД за утвърждаване на цени за услугите „прекъсваем пренос в права посока“ и „реверсивен пренос на търговска база“ по газопреносна мрежа за транзитен пренос.

28.06.2016 г.PDF документ 238.22KB Доклад по заявление с вх. № Е-15-45-36 от 21.06.2016 г., подадено от „Булгартрансгаз” ЕАД за утвърждаване на цени за услугите „прекъсваем пренос в права посока“ и „реверсивен пренос на търговска база“ по газопреносна мрежа за транзитен пренос.