За да виждате този флаш Ви е нужен
Adobe Flash Player версия 8 или по-висока!

Get Adobe Flash playerНа 12.07.2016 г. от 10.15 часа в сградата на КЕВР, бул. "Княз Дондуков" № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по заявление от "Свиленград-Газ" АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ на клиенти при изградена връзка на газоразпределителната с преносната мрежа, цени за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Свиленград за периода 2016-2020 г.

12.07.2016 г.PDF документ 645.02KB Доклад по заявление от "Свиленград-Газ" АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ на клиенти при изградена връзка на газоразпределителната с преносната мрежа, цени за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Свиленград за периода 2016-2020 г.